Vragen, of meekijken bij een operatie?

Bent u collega arts of fysiotherapeut en heeft u vragen of wilt u meekijken tijdens een voorste kruisbandreconstructie?

Dan bent u van harte welkom.

Neem gerust contact op via het aanmeldformulier.

Inclusie & Exclusie criteria

Inclusie
-leeftijd vanaf 18 jaar
-primaire ruptuur van de voorste kruisband
-sportief actieve patiënt, Tegner ≥5
-geen begeleidend ligamentair letsel

Exclusie
-voorgeschiedenis van knie chirurgie aangedane zijde
-voorgeschiedenis van verwijderen van een kniepees aangedane zijde
-forse preexistente malalignment van het te opereren been
-neiging tot vorming van excessieve hoeveelheden litteken weefsel
-hypersensitiviteit voor cobalt, chroom en/of nikkel
-musculaire, neurologische of vasculaire afwijkingen
-kraakbeen letsel waarvoor kraakbeen herstellende operatieve ingreep
-artrose meer dan ICRS graad 2
-langdurig relevant medicatie gebruik, zoals prednison of cytostatica
-zwangerschap
-bekende botontkalking
-infectie

Samenvatting

Achtergrond

Een voorste kruisband ruptuur is een ernstig letsel van de knie! De gouden behandel-standaard bij jonge sportieve mensen alsmede mensen met instabiliteit betreft een voorste kruisband (vkb) reconstructie met een lichaamseigen pees (autograft).

De paradigma's over de verschillende autograft types en hun voor- en nadelen stammen voor een groot deel uit de tijd van isometrische tunnelplaatsing in de jaren 80 en 90. Nu deze filosofie is verlaten en heeft plaats gemaakt voor anatomische reconstructies is het de vraag of de bestaande paradigma's over de verschillende graft types van toepassing zijn op de moderne technieken.

De vraag dient zich aan of de hamstringspees autograft wereldwijd terecht het meest gebruikt wordt voor vkb reconstructie nu deze een hoger re-ruptuur- en revisiepercentage lijkt te hebben dan een patellapees autograft. Daarnaast suggereert nieuwe kennis van de anatomie van de vkb dat de platte patellapees en de platte quadricepspees door hun anatomische gelijkenis met de VKB mogelijk geschikter zijn als graft voor een vkb reconstructie dan de ronde hamstringspees.

Het optreden van anterior knee pain, een veel genoemd nadeel van de patellapees autograft, is sterk afhankelijk van het gevolgde revalidatietraject, dat vaak niet (of slecht) beschreven is in de literatuur, maar waarin ten opzichte van de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw grote sprongen voorwaarts zijn gemaakt. Met de nieuwe inzichten in en nationale protocollering van het postoperatieve revalidatie protocol in Nederland is het de vraag of deze anterior knee pain nog wel een relevant nadeel is van de patellapees autograft.

Tevens dient vraag dient zich aan of het terecht is dat de quadricepspees weinig wordt gebruikt als autograft bij een vkb reconstructie. Deze graft lijkt een goed alternatief voor de patellapees en de hamstringspees autograft, met, naast zijn voorgenoemde platte morfologie, vergelijkbare functionele uitkomst en minder donorsite morbiditeit.

Over de vraag welke graft het meest geschikt is voor een vkb reconstructie bestaat geen consensus

Doelstelling

Onderzoeken van de hypothese dat een anatomische single-bundle voorste kruisband reconstructie middels quadriceps autograft ten minste gelijke effectiviteit geeft in vergelijking tot een voorste kruisband reconstructie met een patellapees autograft en een hamstringspees autograft van in termen van functioneel herstel op het gebied van het uitoefenen van dagelijkse en sportieve activiteiten 2 jaar postoperatief, uitgedrukt in de door de patiënt zelf-gerapporteerde kwaliteit van leven. Evaluatie van klinische uitkomstmaten, door de patiënt zelf-gerapporteerde uitkomstmaten, revalidatietijd nodig voor terugkeer naar dagelijkse en sportieve activiteiten en niveau van sportieve activiteiten waarop is teruggekeerd bij patiënten met status na vkb reconstructie met patellapees autograft, hamstrings autograft en quadriceps autograft gemeten op de korte (6 weken, 6, 9 en 12 maanden ), middellange (2 jaar) en lange (5 en 10 jaar) termijn postoperatief.

Studie ontwerp

Multicenter geblokt gestratificeerde gerandomiseerde gecontroleerde trial.

Studie populatie

Actieve en sportieve patiënten (>18) met een VKB letsel waarbij er een indicatie bestaat voor chirurgische kruisbandreconstructie.

Intervention (if applicable): Patiënten zullen na inclusie gerandomiseerd ingedeeld worden in een hamstrings autograft, patellapees autograft of quadriceps autograft groep. Stratificatie vindt plaats op basis van leeftijd (18 t/m 25 jaar en > 25 jaar), op basis van operateur en op basis van sportief activiteiten niveau van de patiënt, aan de hand van de Tegner score.

Uitkomstmaat

Primair: failure, gedefinieerd als klachten van instabiliteit met pathologische laxiteit van de graft, pathologische laxiteit van de graft op zich, en/of discontinuïteit van de graft op een MRI danwel bij (re-)arthroscopie.

Secundair: door de patiënt zelf-gerapporteerde uitkomstmaten, functionele testbatterij (kracht & sprong testen) revalidatietijd nodig voor terugkeer naar dagelijkse en sportieve activiteiten en niveau van sportieve activiteiten waarop is teruggekeerd bij patiënten met status na vkb reconstructie met patellapees autograft, hamstrings autograft en quadriceps autograft gemeten op de korte (6 weken, 6, 9 en 12 maanden), middellange (2 jaar) en lange (5 en 10 jaar) termijn post-operatief.

Risico's en belasting

Er zijn geen relevante risico's verbonden aan deelname aan deze studie aangezien het een vergelijking van de standaard zorg betreft. De operaties en het revalidatie traject zijn volgens het standaard protocol in de betreffende ziekenhuizen respectievelijk volgens de landelijke richtlijn van het Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie. De extra belasting is gering, patiënten moeten per regulier bezoek vijf extra vragenlijsten invullen (kost 10 minuten per keer) en twee extra polikliniek bezoeken afleggen (na 5 en na 10 jaar) waarbij een extra röntgenfoto gemaakt wordt.